Didier Le Mar © je významný Európsky umelec, predseda K.S.V.B.A Klubu Slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART a výtvarným lektorom, ktorý svojím doterajším pôsobením významne obohacuje Slovenskú a Európsku kultúru vyše 21 rokov, nadväzuje na rodinnú tradíciu výtvarníkov, ktorá siaha do roku 1895. 

Didier Le Mar © je už treťou generáciou výtvarníkov v ich rodine. Jemu samému bolo odovzdávané popri štúdiu na výtvarných školách Know How a tajomstvá správneho používania farieb ako aj podkladov od jeho teraz už 93 ročnej babky, akademickej maliarky Akad.Angeliky Weiserovej, ktorá bola zakladateľkou dvoch umeleckých zväzov v zahraničí pre rozvoj kultúry a umenia. Usporadúvala rôzne zahraničné výtvarné plenéry a výmenné umelecké podujatia, na ktorých sa sám Didier Le Mar © mal možnosť zúčastniť a naučiť sa jedinečné techniky, ktoré sa vo výtvarných školách nedalo naučiť. Medzi rodinných známych patrili také zvučné mena ako Ľudovít Feld, Julius Jakoby, Vincent Hložník, Viktória Szmutková a iní uznávaní umelci, pretože samotná výtvarníčka Akad.Angela Weiserová je aj uznávanou zberateľkou umenia. Didier Le Mar ©  je nadaným pokračovateľom v tejto umeleckej tradícii. Didier Le Mar © sa sám považuje za nezávislého autora, ktorý nesmierne miluje voľné tvorivé procesy a vyhľadáva tvorivú slobodu s rešpektom k tradíciám výtvarného umenia.  Jeho umelecké diela do značnej miery ovplyvňujú mladú generáciu autorov, pre ktorú je inšpiratívnym vzorom.

 

Tvorba od Didier Le Mar © sú exkluzívne, osobité a originálne umelecké predmety ako obrazy, sochy, fotografie a digital art, knihy. Didier Le Mar © je umelec, ktorý kladie pri tvorbe dôraz na vyváženosť myšlienky a rezonanciu duše. Používa ušľachtilé prírodné materiály a mimoriadne kvalitné pigmenty s absenciou lacných nekvalitných látok. Tieto umelecké predmety sú natoľko unikátne, že ich väčšinou nenájdete v bežných galériách, ale iba online pri objednávke u Didier Le Mar ©. Diela nie sú určené pre masového spotrebiteľa, ale pre zákazníkov so špecifickým a vycibreným vkusom. Didier Le Mar © (civilným menom Bc.Art.S.Weiser) sa zaoberá technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovanými technikami fotografovania, sôch, skulptúr či fresiek, rozvíja analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štruktúrovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti zakorenenej v hlbokom podvedomí autora milujúceho dynamiku ťahov štetca. Didier Le Mar © sa zaoberá tiež moderným ponímaním a spracovaním hliny a vzácnych drevín, ako je napr. oudh, spracovaných tradičným spôsobom starých majstrov, no pritom s dôrazom na moderné detaily. Didier Le Mar ©  používa pri maľovaní rôzne umelecké žánre, ktoré siahajú od komornej maľby až po modernú abstrakciu. Toto využitie jeho všestranných možností Vám dáva priestor na pochopenie jeho zložitého duchovného pohľadu na svet, pričom cítiť pedantnosť a nonšalantnosť pri tvorbe umeleckých diel. Didier Le Mar © sa všestranne rozvíja a usiluje o umelecké dielo kontemplatívne, prestúpené aurou jeho umeleckého života. Okrem časových kreácií znásobených neohraničenosťou priestoru, ponúkajú jeho diela realitu načrtnutú presným vnímaním vonkajšieho a taktiež vnútorného putovania života a životných situácií, duchovných schopností, pričom človek v úlohe maliara a fotografa sa stáva pozorovateľom, ktorý prináša absolútne vernú a oslnivo priezračnú impresiu mystického okamihu vyplývajúceho zo zmyslového vnímania jemne diferencovanej, sústredene načrtnutej elegancie. Umenie je duchovná cesta, ktorá vyrovnáva nerovnováhu materiálneho sveta.

 Didier Le Mar © sa vyjadruje ďalším umeleckým jazykom, ktorým je fotografia. Fotografiou otvára priestor pre okamihy sekundárneho pojmu. Jedná sa o pocit hlbokej útechy z pochopenia, že v mori času má priestor zachytiť jednu vlnu, jednu ostrú či hoci i rozmazanú hĺbku alebo plytčinu časopriestoru. Fotografia mu ponúka priestor na nestranné pozorovanie, túlanie sa, zachytávanie duše života, ktorá dáva zmysel len jemu ako jednotlivcovi a jeho oko tak môže vstupovať do reality iných živých momentov a on si prostredníctvom fotoaparátu dovolí zvečniť ich prítomnosť. Dostáva šancu duchovne sa obohatiť v rámci pojmu, ktorý sa volá čas. Všetkého je tak veľa a pritom tak málo.

Realita vnímania je ohraničená časom a skúsenosťami jednotlivca, ktoré sú istým mementom. Sú len okamihom, ktorý sa nedá vysloviť, dá sa len zachytiť objektívom, zdôrazniť.


Vyjadrenie autora Didier Le Mar © : „Práve preto je pre mňa fotografia taká dôležitá a mojej osobe taká blízka. Pomocou nej zachytávam svoju púť naprieč časom. Mnoho krát som spadol a vstal, mnoho krát som plakal a mnoho krát som sa smial a aj to je ten môj kolobeh naprieč časom. Je to púť za svetlom.“ Myšlienka má priestor v budúcnosti, tam je slobodná, hravá a iskrivá. V prítomnosti sa rodí, formuje, mení a minulosť je zasa jej potravou, ktorá sa stráca, ale fotografia, obraz ako aj maľba ostane vždy jasnou a ostrou pripomienkou času minulého. Nič nebude tak ako je a to čo bolo prebýva už len vo fotografiách, umeleckých dielach a našej mysli. Umelecké dielo nie je o estetike, ale o pohľade jednotlivca bez ega. Ego umelca umelecké dielo ničí, pretože na zachytenie prítomného času je dôležite čisté a nestranné pozorovanie bez predsudkov. A to je to, o čo usiluje Didier Le Mar © vo svojej tvorbe.

 

VÝSTAVY : Didier Le Mar © ma za sebou viac ako 48 autorských výstav. Jeho diela zdobili množstvo súkromných výstav, galérií a dražieb ako na Slovensku, tak aj v rámci Európy. Jeho diela sú veľmi žiadané práve kvôli energii ktorá z nich priam citeľne vyžaruje. Didier Le Mar je vyhľadávaným umelcom aj kvôli tomu, že jeho diela sa často používajú ako investície do umenia.

 

“Umelec Didier Le Mar ©  tvorí čistým a originálnym štýlom, ktorý dáva možnosť človeku naozaj precítiť umenie. Jeho inšpiratívny prístup vo všetkých zákutiach tvorby dáva človeku možnosť prežiť svoj príbeh ukrytý v jeho obrazoch, ponaučiť sa a hlavne precítiť život spôsobom, ktorý je človeku prirodzený, no vôbec nie bežný.  

 

Audiokniha: Didier Le Mar ©  Svetlo moderného umenia

link: https://www.youtube.com/watch?v=8NzWgMqXZdI&t=1750s  

 

Didier Le Mar © - Profes.autor

Diela

Didier Le Mar ©

Názov: Mužská energia života a rovnováhy Rozmer: 100x ...

Didier Le Mar ©: IMAGINÁRIUM č.1 /Dielo je už nedostupné

obraz, olejomaľba, portrét 30x50 , rok výroby 2019 Cena: ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 09 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 04 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 14 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Názov: Anjelské požehnanie a šťastie Rozmer: 100x80 cm ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 10 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 05 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Názov: Anjelská meditácia pre radosť Rozmer:100x50cm ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 11 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 06 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 02 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 12 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 07 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 01 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 12 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Názov: Anjelská cesta šťastia Rozmer: 80x90cm Technika: ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 08 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 03 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©

Meditácia 13 Technika: kombinovaná / plátno Kolekcia ...

Didier Le Mar ©: guru Jeffree Star Make up Artist

tech : kombin / sololit - plátno / 80x70 cm / ...

Strana 1 z 2

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar