Lucia Takáčová - Profes.autor

Ksvba Lucia takáčová 0221ff M
 
Lucia Takáčová  je výtvarníčkou, kurátorkou BEAUTIFUL ART grand gallery a predsedníčkou K.S.V.B.A Klubu Slovenských výtvarníkov, ktorá sa venuje výtvarnému umeniu od útleho detstva. Jej umelecký vývoj sa rozdeľuje na dve línie. Prvá línia zahŕňa jej blízky vzťah k vážnej hudbe a to vďaka rodine a najmä rodičom, ktorí pracujú ako hudobníci v opere v Štátnom divadle v Košiciach. Od útleho detstva rodičia videli jej talent a lásku k maľbe, preto sa rozhodli, že nebude pokračovať v hudobnej tradícii rodiny a podporili ju v jej rozvoji formou výtvarných hodín na základnej umeleckej škole. Druhá línia zahŕňa jej blízky vzťah ku kontrastom medzi prírodou a módou, na základe čoho sa rozhodla ďalej pokračovať v štúdiu odboru odevného dizajnu, kde to mohla zlúčiť do jedného tématického prvku, ktorý vytvára jej výtvarný rukopisný prejav. Ďalším krokom jej umeleckého vývoja je dlhoročná práca na mnohých monumentálnych maľbách vrámci dekoratívneho dizajnu v interiéri aj exteriéri, kde sa popri práci s mnohými materiálmi pri vytváraní priestorových prvkov zdokonalila v maľbe, hlavne v technike trompe l´Oeil Art. Svoj potenciál ďalej rozvíjala pomocou dlhodobých súkromných hodín u vyhľadavaného, inovatívneho, európskeho umelca Didier Le Mar, ktorý jej otvoril priestor k jej skutočnému vyššiemu umeleckému ja. Diela Lucie Takáčovej sú rozvinutý a čistý prejav, ktorý zahŕňa vysoké formy akrylovej techniky, v ktorých cítiť čistotu, ľahkosť, no hlavne krásne zohratú symbiózu medzi hudbou a éterom prírody. Tento symfonický celok farieb dáva divákovi priestor k načúvaniu vlastnej hĺbky a rezonancii z výtvarného diela, ktoré posúva hranice medzi pôžitkom z hudby a pôžitkom z maľby.
Lucia Takáčová sa venuje aj fotografovaniu kde sa zameriava na fotografiu prírody.
 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar