O nás

 

Dovoľte nám srdečne Vás privítať v  BEAUTIFUL ART grand gallery, ktorá Vám umožní vstúpiť do sveta nádherného umenia. Našou filozofiou pri výbere autorov pre spoluprácu s našou galériou je, že samotný autor musí byť talentovaný, jeho tvorba musí obsahovať myšlienku, filozofickú úvahu a odzrkadľovať samotný osobný status a dušu autora.  Jeho diela musia spĺňať vysoký štandard výtvarného prevedenia, ktoré je obhájené jeho samotným portfóliom, pričom naša galéria dbá na jeho vývoj. Naša galéria ponúka výlučne diela, ktoré prešli striktnou kontrolou a spĺňajú vysoké kritéria výberu. Diela vybrané do portfólia galérie musia spĺňať štyri kritéria, ktorými sú technika, žánrovosť, tématika a autenticita autora. Naša galéria sa zameriava na individuálny vkus jednotlivca a práve preto automaticky vylučuje diela komerčného charakteru, ktoré pôsobia ako kópie a nespĺňajú techniku a osobitosť autora. Pre našu galériu je nesmierne cenné ak autor vo svojich dielach zachytáva svoju životnú cestu, poznatky, postrehy, no predovšetkým dušu, ktorá sa odzrkadľuje v dielach. Na to, aby s nami autor mohol spolupracovať musí prejsť talentovým výberom, pretože kľúčovým a najdôležitejším faktorom je jeho talent.

V našej galérii nájdete diela profesionálnych autorov, absolventov  výtvarných štúdií a nadaných študentov.

Autori vystavovaní v galérii sú poctiví výtvarníci, ktorí nespadajú pod kategóriu dekoratívcov hrajúcich sa na umelcov, ale zvládajú vyššie a pokročilé výtvarné techniky kresby aj maľby. Každý z autorov sa zameriava na samostatný výtvarný smer, ktorý mu je srdcu blízky a preto u nás nájdete širokú škálu žánrov a výtvarných smerov.

Galéria si zakladá predovšetkým na kvalite a preto u nás nenájdete diela vytvorené za pár minút napríklad pouringovou metódou, alebo otlačenou špachtľou.

V prípade záujmu o kúpu diela má kupujúci dve možnosti. Prvá možnosť je kúpa cez našu online galériu na adrese www.beautifulartgrandgallery.com, alebo osobne na Hlavnej ulici č.101 v Prešove, kde je odprezentovaný samotný autor a jeho portfólio.  Po telefonickom a e-mailovom rozhovore je možné si zarezervovať termín súkromnej návštevy aj mimo otváracích hodín za účelom odprezentovania jednotlivých autorov a ich diel. V prípade záujmu o dielo na objednávku poskytujeme možnosť osobnej konzultácie. V BEAUTIFUL ART gallery sa pravidelne konajú výstavy, ktoré možete osobne navštíviť. Aktuálne výstavy a pozvánky môžete pravidelne sledovať na našej stránke na facebooku https://www.facebook.com/beautifulartgrandgallery  alebo na instagrame https://www.instagram.com/beautifulartgrandgallery/

 

Umenie vnímame ako nadpozemskú komunikáciu jednotlivých autorov, kde samotné slovo umenie nám napovedá a  hovorí o  ume a  tvorivých vedomostiach pretavených do aktívnej realizácie, ktoré sa odzrkadľujú v jednotlivých dielach. 

 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar