Veronika Krištofiková - Absolvent

Diela

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 06 Technika: Ilustrácia / A2 ...

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 01 Technika: Ilustrácia / A2 ...

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 02 Technika: Ilustrácia / A2 ...

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 03 Technika: Ilustrácia / A2 ...

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 04 Technika: Ilustrácia / A2 ...

Veronika Krištofikova

Názov: Ilustrácia kolekcia 05 Technika: Ilustrácia / ...

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar