ANGELA WEISEROVÁ - VÝZNAMNÁ SLOVENSKÁ UMELKYŇA

( životopisný článok)

BEAUTIFUL ART grand gallery  Vám prináša súhrn vyše 70 ročnej výtvarnej tvorby významnej slovenskej umelkyne Angely Weiserovej a jej umeleckého života. V článku sa nachádzajú maľby a kresby z rôznych období ako aj informácie a fotografie jej umeleckých úspechov. Angela Weiserová bola neobyčajná žena plná entuziazmu, ktorá oplývala veľkou radosťou zo života a láskou k maľovaniu a umeniu.

 Angela Weiserová sa narodila * 01. novembra 1928, v Rožňave  opustila nás † 05. novembra 2021, v Košiciach. Bola úznávaná slovenská výtvatníčka, portrétistka, krajinkárka a impresionistka , ilustrátorka, zberateľka umenia, kurátorka a zakladateľka dvoch výtvarných zväzov pre podporu a rozvoj umelcov. Patrí medzi významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, generáciu umelcov druhej svetovej vojny. Za svoje vyše 70 ročné pôsobenie vo výtvarnom umení namaľovala a vytvorila viac ako 450 umeleckých diel. Vo svojej tvorbe reagovala v kreslených a maľovaných portrétoch najmä na udalosti v povojnovom období, no predovšetkým sa zameriavala na zachytenie impresií nádhernej slovenskej prírody, ku ktorej mala veľmi blízky vzťah a ktoré získali na slovenskom a medzinárodnom umeleckom poli veľa ocenení a uznaní. Jej učiteľmi boli majstri Ľudovít Feld, Tibor Gáll, Š. Roskoványi. Tí jej umožnili nájsť svoj rukopisný prejav, ktorý bol znamenitý počas celého jej života. Študovala a pôsobila ako spolu zakladateľka a členka KVA - PALETA od roku 1959, členka Klubu priateľov výtv. umenia v Bratislave, študovala na AVU v Prahe, ďalej 4r. diaľk. škol. výtvarnej výchovy pre pokročilých výtvarníkov pri osvetovom úst. v Bratislave,  2r. štúdium výtv. výchovy pri Krajskom osvetovom dome v Košiciach, od 1956 do 1963 úspešne ukončila 7 ročné súkromné štúdium hry na klavír. Počas aktivného umeleckého života mala za sebou desiatky autorských a spoločných výstav. Spomenieme malú časť výstav, na ktorých zožala veľký spoločenský úspech na Slovensku aj v zahraničí. Bola dlhoročná členka komisie v kultúre a výtvarníctve pre osvetové stredisko mesta Košice.   

 

                                               

 

 

 

Jeden z významných učiteľov majster Ľudovít Feld a obrázok venovaný jeho žiačke Angele Weiserovej.

  

 

 

Na fotografíi umelec Štefan Roskoványi pri vysvetlovaní tvorby v plenéry a umelkyňa Angela Weiserová 

 

Umelkyňa: Angela Weiserová pri tvorbe.

 

Umelkyňa: Angela Weiserová ako členka  výtvarnej komisie pre Osvetové stredisko mesta Košíce. 

 

 

 

Spoluzakladateľka a členka KVA umelkyňa Angela Weiserová 

Foto z roku: 1989 na foto časť členov KVA 

 

 

 

 

Pozvánka k výstave z roku 1983 

 

 

Spomienky na vernisáže a výstavy 

 

 

Umelkňa Angela Weiserová na spoločnej výstave

 

Výstavy: 

1979 - v Dome odborov, výstava kombinovaných techník 

1981 - OSMK -  Košice, výstava portrétov

1982 - Výstava na počesť 30. výročia vzniku jednotnej orh Zväzu baníkov ( výstava portrétov ) 

1983 - Obv. kult. stredisko, výstava Spoločne budujeme a bojujeme za mier ( výstava portrétov) 

1984 - Výstava na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice k 40 výr.  Významná výstava, na ktorej sa na vernisáži zučastilo vyše 300 hostí. 

1985 - OSMK - Obv. kult. stred. III, výstava k 40. výr. osobodenia ( výstava kvetov a krajiniek )

1987 - Bark. kult. a oddychu Košice na tému: Plenér

1989 - Výstava kreslených portrétov v Bratislave v dome kultúry 

1990 - Veľka výstava miniatúr v Klub dôch. ObNV Košice I.

A mnoho ďalších. 

2011 - Posledná výstava, ktorá sa konala v Kaštieli Budimír 

 

 

Posledná autorská vystavá Angely Weiserovej, na ktorej sa osobne zúčastnila 

 

Autorka diel umelkyňa Angela Weiserová 

1990 - Veľka výstava miniatúr v Klub dôch. ObNV Košice I.

 

 

Súťaže a ocenenia: 

Výtvarná dubnica 1978 - Čestné uznanie za výnimočný rukopis 

Krajské súťaže:

Výtvarný Poprad - v roku: 1978 - 2. cena, maľba

V Tatr. galérii - v r.1979 - 3. cena kresba z viac ako 240 zúčastnených 

V oresnom kole OSmK Košice:

V r.1975 - 1. a. cena maľba a kresba

     1977 - 2. cena maľba 

     1978 - 1. cena 

     1972 - 3. cena

     1982 - 3. cena 

V rokoch 1983 a 1985 z pov. SV KNV odb. kultúry a KOS zúčastnila sa medzinárodného plenéru maľby v NDR - kraj. Cottbus, ktorý bola spojený s výstavou, kde významná obrazáreň v kúp. meste Muskau, odkúpila jej diela.

V r. 1987 -sa zúčastnila 2 týždňového zahraničného plenéru v Maďarsku.

Za svoju dlhoročnú činnosť v Kultúre bola viackrát ocenená celoslovenskými uznaniami. 

V r. 1980 - čestné uznanie pri 5. výr. založenia klubu VA a v rozhlase odvysielaná relácia pod názvom: ČO NAJRADŠEJ MAĽUJEŠ, kde bola čestným hosťom.

1985 - Čestné uznanie z KOS Košice, z príl. slávnostného zasadnutia pracovníkov a umelcov v kultúre 

1989 - Pri príležitosti MNV - odbor kultúry v Košiciach, za dlhodobú záslužnú činnosť v oblasti kultúry prebrala významné čestné uznanie. 

A mnoho ďalších. 

 

 

Na fotografii umelkyňa Angela Weiserová s portrétmi 

 

 

Dochované články a rozhovory: 

 

 

 

 

 

Článok k usporiadanej výstave, kde umelkyňa Angela Weiserová bola kurátorka výstavy, aj zberateľka umenia. Touto činnosťou sa zaoberala desiatky rokov. Jej umelecké pôsobenie v tejto oblasti vytvorilo blízke rodinné a priateľské vzťahy napríklad s  J. Jakobym, V. Hložníkom, T. Gállom, Ľ. Feldom, Š. Filepom, V. Szmutkovou, J.Eckertom, Š.Roskoványim a mnohými ďalšími.

 

 

V roku 1998 usporiadaná výstava s názvom PALETA,
kde umelkyňa Angela Weiserová bola organizátorka a kurátorka výstavy.

Vernisáž výstavy PALETA 

 

 
 O jej tvorbe by sa dalo popísať mnhoho, pretože jej tvorba obsahovala množstvo zážitkov a spomienok ako na prírodu a jej impresie tak aj na samotnú tvorbu portrétov, kde dokázala zachytiť samotnú povahu a  podstatu portrétovaného. Jej zmysel pre dynamiku pri kreslení, či maľbe poukazuje na jej obrovské nadanie, ktoré sa počas rokov nádherne kryštalizovalo a dozrievalo. Úžasný a dominantý podiel na jej rukopise mal spôsob prípravy a nanášania farby, pričom dielo samotné odzrkadľuje jej fenomén, ktorým je dráma pri maľovaní a intezita ťahov štetca, ktorá je na pohľad čitatelná. Jej diela sú súčasťou súkromných zbierok na Slovensku a v zahraničí.  V zahraničných zbierkach sa však vystavujú len veľmi ojedinele, pretože jej hlavným pôsobiskom bolo Slovensko. Angela Weiserová mala samostatné výstavy na Slovensku určené predovšetkým pre ľudí.  Ako sama hovorila ,, Moje obrazy majú robiť radosť ľuďom.Umelkyňa Angela Weiserová bola vždy veľmi elegantá, distingvovaná s kultivovaným prejavom, no zároveň veľmi srdečná, pričom jej obrovskou láskou bolo umenie ako aj jej manžel profesionálny umelecký fotograf Jozef Weiser, zakladateľ a vedúci Ústredného fotolaboratória Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, s ktorým mala 2 deti, Lýdiu a Jozefa. Tvorba Angely Weiserovej je originálnym a osobitým prínosom k rozvoju slovenského výtvarného umenia. Angela Weiserová bola dôsledná realistka, alebo impresionistka. U nej sa vždy prelínali tieto dva výtvarné slohy a bola im verná celý život. Inak povedané, tvorba Angely Weiserovej bola viac mixom rukopisne dramatickej a farebne harmonickej iniciatívy precítenia momentu. Objavujú sa portŕety výlučne so životným príbehom, kde pozorovaný a maľovaný, či kreslený človek a jeho život hrá podstatnú úlohu vo forme múzy ako aj  príroda a jej moment ohraničený aktuálnym svetom a atmosférou odzrkadľuje dopad na pocity umelkyne Angely Weiserovej, ktorá všetky vytvorené vnemy pomocou maľby a kreslenia zachytáva a stvárňuje. A. Weiserová dospela k osobnej verzii výtvarnej reality a s nezvyčajným lyrizmom v maľbe, či výnimočným citom pre farbu ho stvárňovala do svojich diel. Preto sú jej diela tak cenené a vzácne. 
 
 
 
  Umelkyňa Angela Weiserová v roku 2000 a prijala poďakovania za prínos a zásluhy pre Slovenskú kultúru.
 
 
 
 
 
 Umelkyňa Angela Weiserová pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 90 rokov a prijatia poďakovania za prínos a zásluhy pre Slovenskú kultúru.
 
 
 
 
 
 
 Umelkyňa Angela Weiserová pri hľadaní múzy v botanickej záhrade v Košicicach. Jej veľku radosťou boli kvety a exotické rastliny, ktoré rada aj maľovala.
 
 
 
 
Umelkyňa Angela Weiserová na precháddzke a počas oddychu. Citlivá, inteligentná, rozhodná a talentovaná. Aj taká bola výtvarnička Angela Weiserová.
 
 
 
Úspešným pokračovateľom vo výtvarno-umelckej činnosti je vnuk, renomovaný súčasný umelec  Didier Le Mar © 
 
V ich umeleckej rodine má každá generácia členov, oplývajúcich umeleckým nadaním. Dcéra Lýdia Weiserová je profesionálna klaviristka,
syn Jozef Weiser je nadaný na umelecko remeselné opracovanie dreva a manžel  Jozef Weiser bol profesionálny umelecký fotograf, zakladateľ a vedúci Ústredného fotolaboratória Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 
 
 Na fotografiach umelkyňa Angela Weiserová s manželom profesionálnym a umeleckým fotografom Jozefom Weiserom.
 
 

 


 

Na konci videa hovorí umelkyňa Angela Weiserová osobne.

 

 Motto, ktoré mala veľmi rada umelkyňa Angela Weiserová 

 

Publikácie pre rok 2023 až 2024 

Kniha:  Angela Weiserová, 70 rokov výtvarnej tvorby

 

 

Kniha: Angela Weiserová Portréty 

Táto kniha je zbierkou kreslených aj maľovaných portrétov významnej slovenskej umelkyne Angely Weiserovej, ktorá pôsobila vo výtvarnom smere vyše 70rokov. Maľovanie a kreslenie portrétov boli jej doménou a veľkou
vášňou. Jej portréty sa vyznačujú charakteristickým rukopisom s veľkou dávkou citu. V knihe nájdete exkluzívne dochované diela vytvorené rôznymi technikami.

 

 
 
 
 Ďakujeme krásne čitateľom, že prečítaním tohto článku venovali spomienku umelkyni Angele Weiserovej.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAUTIFUL ART grand gallery Copyright ©  2022  "všetky práva vyhradené"

 

    

 

 

 

 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar